top of page
CompetenceFactory_edited.jpg

Ik word ingehuurd om professionals te trainen in de methodiek en de mindset van design thinking. Ik begeleid ook teams bij de aanpak van uitdagingen waar creatieve doorbraken nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een design sprint. Daarbij vind ik het belangrijk het creatief zelfvertrouwen van betrokkenen een boost te geven, want de methode toepassen zonder de mindset leidt niet tot innovatieve oplossingen. Ik heb onder andere trainingen gegeven voor Competence Factory en Team Academy en ik heb teams getraind bij onder andere Achmea, Tennet en Beiersdorf. In samenwerking met Friday out of the box werkte ik als facilitator onder andere bij Jumbo Maritime en Heembouw.

Als ontwerper benader ik het oplossen van problemen anders dan de meeste probleemaanpakkers zoals onderzoekers en projectmanagers. Het creatieve proces dat ik instinctief als ontwerper onderneem, blijk je te kunnen herleiden tot een gestructureerd geheel van stappen. Het is dus geen chaos en magie, maar een professionele aanpak die tot verrassende en innovatieve uitkomsten kan leiden als je het goed doet. Deze manier van denken en doen is inmiddels bekend als design thinking.

Design thinking heeft zich de laatste jaren bewezen als methode en mindset om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen. De methode kan in allerlei situaties worden toegepast, zoals bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en verdienmodellen of bij het aanpakken organisatievraagstukken. Het komt in het bijzonder van pas als het om problemen gaat waarbij legio stakeholders met verschillende agenda's betrokken zijn omdat de methode voorschrijft problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en co-creatie een essentieel onderdeel is. Bovendien leidt design thinking tot oplossingen die echt waardevol zijn voor mensen. Dat komt omdat de mens centraal staat in het ontwerpproces (human centered design).

Voor trainingen, workshops en advies bij het toepassen van design thinking heb ik de beste methoden en tools in een persoonlijke gereedschapskist verzameld en naar mijn hand gezet. Ik heb zo mijn eigen methode ontwikkeld om mensen te helpen projecten zodanig aan te pakken zodat goede ideeën worden gerealiseerd en hun organisaties succesvol kunnen innoveren.

bottom of page